2022


AT-tiedote 19/2022, 19.12.2022
”Juhlapyhät vuonna 2023” -juliste
AT-tiedote 19/2022, Liite


AT-tiedote 18/2022, 19.12.2022
Mahdolliseen sähköpulaan varautuminen ja sähköpulan aiheuttama työn estyminen sähköistys- ja sähköasennusalalla
AT-tiedote 18/2022, Liite 1
Ilmoitus palkanmaksun keskeytymisestä sähkönjakelun keskeytyksen seurauksena aiheutuneen työnteon estymisen vuoksi
AT-tiedote 18/2022, Liite 2
Työnteon estyminen mahdollisen sähköpulan aiheuttamien sähkönjakelun keskeytysten seurauksena
AT-tiedote 18/2022, Liite 3
Ylivoimaista estettä koskeva ennakkoilmoitus tilaajalle, KOULUN TYÖMAA, Aarnivalkeantie, Espoo
AT-tiedote 18/2022, Liite 4
Ylivoimaista estettä koskeva ilmoitus tilaajalle, KOULUN TYÖMAA, Aarnivalkeantie, Espoo
AT-tiedote 18/2022, Liite 5
Ylivoimaista estettä koskeva ennakkoilmoitus tilaajalle, TALO PIKKARAINEN, Kotikuja x, Espoo
AT-tiedote 18/2022, Liite 6
Ylivoimaista estettä koskeva ennakkoilmoitus tilaajalle, TALO ISOTALO, Kotikuja x, X:n kirkonkylä

AT-tiedote 17/2022, 28.11.2022
Itsenäisyyspäivää, joulua, uuttavuotta ja loppiaista koskevat palkkamääräykset sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen mukaan.

AT-tiedote 16/2022, 23.11.2022
Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen mukaiset matkakustannusten korvaukset työntekijöille vuonna 2023. Liite: Ulkomaanpäivärahat vuonna 2023.

AT-tiedote 15/2022, 30.9.2022
Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimusta koskeva palkanlaskentakoulutus Espoossa ja Teamsissa 22.11.2022

AT-tiedote 14/2022, 2.9.2022
KELAn maksaman tartuntatautipäivärahan väliaikaiset muutokset ja vuosilomalain väliaikainen muutos ajalla 1.1.2022 – 31.12.2022.

AT-tiedote 13/2022, 1.7.2022
Perhevapaita koskeva lainsäädäntö uudistuu 1.8.2022 alkaen

AT-tiedote 12/2022, 22.6.2022
Sähköistys- ja sähköasennusalan työntekijöiden palkankorotukset 1.7.2022

AT-tiedote 11/2022, 14.6.2022
Juhannukseen liittyviä työsuhdekysymyksiä

AT-tiedote 10/2022, 27.5.2022
Sähköalojen ammattiliiton Puolustuskiinteistöt liikelaitokselle tehtäviä töitä koskeva saarto 30.5.2022 – 30.6.2022 on peruuntunut.

AT-tiedote 9/2022, 16.5.2022
Sähköalojen ammattiliitolta ennakkoilmoitus 30.5.2022 kello 06.00 alkavasta myötätuntotyötaistelusta koskien Puolustuskiinteistöt liikelaitokselle tehtäviä töitä. Liite: Sähköalojen ammattiliitto – Ilmoitus myötätuntotyötaistelutoimenpiteestä

AT-tiedote 8/2022, 24.4.2022
UPM:n eräiden yhtiöiden 12 tuotantolaitosta koskenut myötätuntotyötaistelu on päättynyt 23.4.2022 kello 14.00.

AT-tiedote 7/2022, 13.4.2022
Kevään 2022 arkipyhiin liittyviä työsuhdekysymyksiä.

AT-tiedote 6/2022, 13.4.3022
Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen 9 §:n korvauskeskituntiansio ajalla 1.4.2022 – 31.3.2023.

AT-tiedote 5/2022, 18.3.2022
Väliaikainen ohje sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen 9 §:n korvauskeskituntiansion muodostamiseen.

AT-tiedote 4/2022, 15.3.2022
Kelan maksaman tartuntatautipäivärahan väliaikaiset muutokset ajalla 1.1.2022 – 30.6.2022 sekä samaa ajanjaksoa koskeva vuosilomalain väliaikainen muutos.

AT-tiedote 3/2022, 8.3.2022
Talotekniikka-alan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen muutokset 4.3.2022 alkaen.
Liite: Talotekniikka-alan toimihenkilöiden työehtosopimuksen uudistaminen, neuvottelutulos 28.2.2022.

AT-tiedote 2/2022, 4.2.2022
Sähköalojen ammattiliitolta ennakkoilmoitus 9.2.2022 kello 0.00 alkavasta myötätuntotaistelusta koskien Metsäteollisuus-konserni UPM:n eräiden yhtiöiden 12 tuotantolaitosta.
Liite: Sähköalojen ammattiliitto ry:n ilmoitus myötätuntotaistelutoimenpiteestä

AT-tiedote 1/2022, 31.1.2022
Koronavirusepidemiaan liittyvien säännösten ja terveysviranomaisten toimintakäytänteiden muutoksia koskevaa tilannetietoa 31.1.2022.