Toiminta

Sähkötekniset työnantajat STTA ry on sähköistysalan yritysten työnantajajärjestö, johon kuuluu (10/2020) noin sataseitsemänkymmentä alan yritystä.

Sähkötekniset työnantajat on sähköteknisten järjestelmien, laitteiden tai laitteistojen rakentamista, huoltoa, kunnossapitoa, ylläpitoa tai korjaamista taikka näihin toimintoihin läheisesti liittyvää toimintaa harjoittavien yritysten yhteenliittymä.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

  • valvoo jäsenistön etuja sähköteknistä rakentamista ja korjaamista koskevien asioiden käsittelyssä viranomaisten, elinkeinoelämän ja alan muiden järjestöjen kanssa
  • tekee asianomaisten työntekijäpuolta edustavien järjestöjen kanssa lainsäädännössä tarkoitettuja työehtosopimuksia sovellettavaksi sähköistysalan erilaatuisissa töissä
  • toimii työriitojen selvittämiseksi jäsenten edun mukaisesti
  • tukee ja auttaa jäseniään mahdollisissa työriidoissa
  • ohjaa ja neuvoo jäseniään työlainsäädännön sekä yhdistystä ja sen jäseniä sitovien sopimusten soveltamisessa
  • harjoittaa koulutus- ja neuvontatoimintaa
  • seuraa toimialansa työolojen kehitystä kotimaassa ja ulkomailla sekä vaikuttaa työ- ja ammattitaidon ja työn tuottavuuden kohottamiseen
  • pyrkii muillakin edellisiin verrattavilla tavoilla toiminnallaan tukemaan sähköistysalalla tapahtuvaa rakentamista ja korjaamista ja sähköistysalan kehitystä sekä aikaansaamaan hyvät ja luottamukselliset suhteet muihin alalla toimiviin