Sähkötekniset työnantajat STTA ry

Sähkötekniset työnantajat STTA ry on sähköteknisten järjestelmien, laitteiden tai laitteistojen rakentamista, huoltoa, kunnossapitoa, ylläpitoa tai korjaamista harjoittavien yritysten järjestö.

STTA valvoo jäsentensä yhteisiä etuja sähköteknistä rakentamista ja korjaamista koskevien asioiden käsittelyssä viranomaisten, elinkeinoelämän ja alan muiden järjestöjen kanssa.

Yhdistys tekee työntekijäpuolta edustavien järjestöjen kanssa työehtosopimuksia sovellettavaksi sähköistysalan erilaatuisissa töissä, toimii työriitojen selvittämiseksi ja tukee ja auttaa jäseniään mahdollisissa työriidoissa.

Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään työlainsäädännön sekä yhdistystä ja sen jäseniä sitovien sopimusten soveltamisessa.

STTA harjoittaa myös koulutus- ja neuvontatoimintaa ja seuraa toimialan työolojen kehitystä sekä vaikuttaa työ- ja ammattitaidon ja työn tuottavuuden kohottamiseen. Yhdistys tukee myös muilla tavoilla sähköistysalalla tapahtuvaa rakentamista ja korjaamista ja sähköistysalan kehitystä sekä aikaansaamaan hyvät ja luottamukselliset suhteet muihin alalla toimiviin.

Loading...