Liity jäseneksi

Tule mukaan Sähköteknisiin Työnantajiin ja tuo arvokas panoksesi sähköalan kehittämiseen!

Toimintaympäristön muutos

 • teknologia
 • erikoistuminen
 • ulkomainen kilpailu ja työvoima
 • pirstoutuminen; ala, tilauskanta, työt, työehtosopimuskenttä

Vastaamme muutokseen

Kokoamme alan työantajat

 • muodostamme yhteiset tavoitteet
 • uudistamme toimintakulttuuria

Sääntömme takaavat erikokoisten ja maan eri osista olevien yritysten intressien toteutumisen

 • yhdistyksen päätöksenteossa
 • työmarkkinapoliittisissa linjauksissa
 • yhdistyksen hallituksessa

Tavoitteenamme on saada sähköistysalalle

 • uusi, kattava, yleissitova työehtosopimus

Liittymällä yhdistykseen turvaat

 • yrityksesi äänen kuulumisen TES-politiikassa
 • yhdistyksen neuvotteluaseman TES-pöydässä
 • kaikille alan yrityksille yhteiset työehdot

Jäsenmaksu

 • jäsenmaksumme on 0,24 % palkkasummasta / vuosi (sähköasennusalan työntekijät + alan tekniset toimihenkilöt ja teollisuustoimihenkilöt)
 • jäsenmaksun vähimmäismäärä 200 euroa / vuosi

Liity jäseneksi

Täytä ja allekirjoita oheinen jäsenhakemus ja palauta se skannattuna sähköpostitse tai kirjeellä osoitteella; esa.larsen@stta.fi, Sähkötekniset työnantajat STTA ry, Esa Larsén; PL 55, 02601 ESPOO.

Jäsenhakemus

Yhdistyksen säännöt

Toimi siis pikaisesti ja liity mukaan sähköalan työnantajajärjestöön!