Voimassa olevat työehtosopimukset

Sähkötekniset työnantajat STTA neuvottelee sähköistysalan työntekijöiden työsuhteissa sovellettavan Sähköistysalan työehtosopimuksen sekä on yhtenä neuvotteluosapuolena sähköistys- ja lvi-toimialojen toimihenkilöiden työsuhteissa sovellettavassa Talotekniikka-alan työehtosopimuksessa toimihenkilöille.

Viranomaiset ovat vahvistaneet molemmat edellä mainituista työehtosopimuksista yleissitoviksi omalla soveltamisalallaan.


Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimus 2023 – 2025

Sähköistys- ja sähköasennusalan TES:n 2022-2024 lisäpöytäkirja keskimääräisen työajan käytöstä komennustöissä

Paikallinen sopimus Sähköistys- ja sähköasennusalan TES:n 2022-2024 komennustyötä koskevan lisäpöytäkirjan käyttöönottamisesta

Työntekijäkohtainen sopimus paikalliseen sopimukseen perustuvan keskimääräisen työajan noudattamisesta komennustyökohteessa

Ay-koulutus 2023, Sähköistys- ja sähköasennusala

Sopimus vailla perustutkintoa olevien sähköistys- ja sähköasennusalan opiskelijoiden palkkaamisesta kesätyöntekijöiksi vuonna 2024

Sopimuslomake, paikallinen sopimus Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden työsuhdeturvasta palkattaessa alan perustutkintoa vailla olevia opiskelijoita kesätyöntekijöiksi ajalla 1.5.2024-31.8.2024

Tutustu työelämään ja tienaa 2024

Talotekniikka-alan työehtosopimus toimihenkilöille 2023–2025

Toimenkuvaus, talotekniikka-alan toimihenkilö 6/2014, täytettävä lomake