Voimassa olevat työehtosopimukset

Sähkötekniset työnantajat STTA neuvottelee sähköistysalan työntekijöiden työsuhteissa sovellettavan Sähköistysalan työehtosopimuksen sekä on yhtenä neuvotteluosapuolena sähköistys- ja lvi-toimialojen toimihenkilöiden työsuhteissa sovellettavassa Talotekniikka-alan työehtosopimuksessa toimihenkilöille.

Viranomaiset ovat vahvistaneet molemmat edellä mainituista työehtosopimuksista yleissitoviksi omalla soveltamisalallaan.


Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimus 2022 – 2024

Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen palkkataulukoiden, lisien ja henkilöstön erilliskorvausten euromäärät 1.7.2022 – 31.3.2023

Sähköistysalan urakkahinnoittelu 1.6.2015

Sähköistys- ja sähköasennusalan TES:n 2022-2024 lisäpöytäkirja keskimääräisen työajan käytöstä komennustöissä

Paikallinen sopimus Sähköistys- ja sähköasennusalan TES:n 2022-2024 komennustyötä koskevan lisäpöytäkirjan käyttöönottamisesta

Työntekijäkohtainen sopimus paikalliseen sopimukseen perustuvan keskimääräisen työajan noudattamisesta komennustyökohteessa

Ay-koulutus 2023, Sähköistys- ja sähköasennusala

Sopimus vailla perustutkintoa olevien sähköistys- ja sähköasennusalan opiskelijoiden palkkaamisesta kesätyöntekijöiksi vuonna 2023

Sopimuslomake, paikallinen sopimus Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden työsuhdeturvasta palkattaessa alan perustutkintoa vailla olevia opiskelijoita kesätyöntekijöiksi ajalla 1.5. – 31.8.2023

Tutustu työelämään ja tienaa 2023

Talotekniikka-alan työehtosopimus toimihenkilöille 4.3.2022–29.2.2024

Toimenkuvaus, talotekniikka-alan toimihenkilö 6/2014, täytettävä lomake