Valtakunnallinen kysely STTA:n jäsenyritysten asentajille työn tehokkuuteen liittyvistä tekijöistä

Aalto-yliopisto käynnistää marraskuussa 2020 tutkimushankkeen ”Hukka LVI- ja sähkötöissä”. Tutkimuksesta vastaa Aalto-yliopiston Rakennustekniikan laitoksen Professor of Practice Olli Seppänen.

Tutkimussuunnitelman mukaan tutkimus valmistuu vuoden 2021 aikana.

Tarkoituksena on selvittää muun muassa suunnitelmiin, työmaan organisointiin, eri toimijoiden yhteistyöhön, työmaaolosuhteisiin sekä logistiikkaan liittyviä tekijöitä, jotka aiheuttavat ajanhukkaa sähkö- ja lvi-asennustöiden suorittamiselle. Useat näistä tekijöistä ovat sellaisia, ettei työtä tekevä sähkö- tai lvi-asentaja tai hänen työnantajansa voi poistaa niiden vaikutusta. Eräänä tavoitteena onkin lisätä pääurakoitsijoiden ja rakennuttajien tietämystä sähkö- ja lvi-alan töiden sujuvaan suorittamiseen liittyvistä seikoista.

Tutkimuksen rahoittajina toimivat  Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Sähkötekniset työnantajat STTA ry, sähköasennusalan työnantajatoimintaa 1990 -luvulla harjoittaneen Tieto- ja Tekniikka-alojen Työnantajaliitto Tiklin rahasto sekä LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry.

Tutkimuksen keskeisenä osana on STTA:n ja STUL:n jäsenyritysten palveluksessa oleville sähköasentajille suunnattu valtakunnallinen kyselytutkimus.

Kyselyllä etsitään vastausta mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä tietoa asentajan saamat suunnitelmat ja aikataulut sisältävät?
  • Miten tieto jaetaan?
  • Kuinka hyvin asentajan saama tieto tukee hänen päätöksentekoaan?
  • Mitä muuta tietoa asentaja kokee tarvitsevansa tehokkaaseen työskentelyyn?

Pyydämme, että STTA:n jäsenyritykset eri puolilla Suomea jakaisivat kyselytutkimuksen linkkiä työntekijöilleen ja pyytäisivät heitä vastaamaan kyselyyn viimeistään 30.11.2020.

Lataa tästä linkistä kyselyn kuvaus

Vastauslinkki tutkimukseen:

Suomeksihttps://link.webropolsurveys.com/S/439CB3E427C493C1

Englanniksihttps://link.webropolsurveys.com/S/7F5AE032C4F0A4F4

Viroksi: https://link.webropolsurveys.com/S/F5B0A8E0BC24BD2C

Vastaaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu työntekijän omalla ajalla.

Aalto-yliopisto ei luovuta vastauksia työnantajalle, eikä vastaajan nimeä kysytä.

Lisätiedot