Uudet lakot uhkaavat sähköistys- ja sähköasennusalaa touko- ja kesäkuussa

10.4.2018

Sähköalojen ammattiliitto ilmoitti lauantaina 7.4.2018 kello 17.00 valtakunnansovittelijan toimistossa hylkäävänsä sovittelija Jukka Ahtelan perjantaina 6.4.2018 sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen osapuolille antaman sovintoesityksen.

Työehtosopimuksen työnantajajärjestöt, Sähkötekniset työnantajat STTA ja Palvelualojen työnantajat PALTA, olisivat kumpikin osaltaan hyväksyneet esityksen.

Sovintoesityksen hylkäämisen seurauksena sähköistys- ja sähköasennusalalla toimiviin PALTA:n jäsenyrityksiin kohdistuu viikon pituinen lakko maanantaista 9.4.2018 kello 6.00 maanantaihin 16.4.2018 kello 6.00 saakka.

Huhtikuun lakko ei koske Sähkötekniset työnantajat STTA:n jäsenyrityksiä eikä Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimusta yleissitovuuden nojalla soveltavia yrityksiä.

Sovintoesityksen hylkäämisen yhteydessä Sähköalojen ammattiliitto antoi valtakunnansovittelijalle ja työnantajajärjestöille ilmoitukset uusista, toukokuussa ja kesäkuussa toimeenpantavista määräaikaisista työnseisauksista. Nämä lakot koskevat toteutuessaan kaikkia STTA:n  PALTA:n jäsenyritysten palveluksessa olevia Sähköalojen ammattiliiton jäseninä olevia työntekijöitä:

  • 17.5 klo 6.00 – 21.5 klo 6.00
  • 24.5 klo 6.00 – 28.5 klo 6.00
  • 31.5 klo 6.00 – 4.6 klo 6.00
  • 7.6 klo 6.00 – 11.6 klo 6.00
  • 14.6 klo 6.00 – 18.6 klo 6.00

Sähköalojen ammattiliiton lakkoja koskeva ilmoitus, liite.

Lakon piirissä on huhtikuussa runsaat 2 000 ja touko- ja kesäkuussa yli 5 000 sähköistys- ja sähköasennusalan työntekijää.

Työntekijöitä alalla on kaikkiaan noin 9 200, joista runsaat 3 000 STTA:n ja runsaat 2 000 PALTA:n jäsenyritysten palveluksessa.

Sähköalojen ammattiliiton 15.2.2018 Sähköistys- ja sähköasennusalalla aloittama ylityökielto on edelleen voimassa ja koskee kaikkia alan yritysten palveluksessa olevia Sähköalojen ammattiliiton jäseniä.

– Sovintoesityksen kaatumisen syynä on Sähköalojen ammattiliiton tavoite päästä eroon vuosittaisesta työajan pidennyksestä, kommentoi STTA:n toimitusjohtaja Esa Larsén sovintoesityksen hylkäämiseen taustoja.

Larsén kuvailee Jukka Ahtelan hylättyä sovintoesitystä tasapainoiseksi ja työmarkkinoiden yleisen linjan mukaiseksi. Vuosittaisen työajan pidennystä koskeva ratkaisuesitys oli lähes identtinen kuin Energia-ICT-Verkosto -sopimusalalla, jota koskevan sovintoesityksen Sähköalojen ammattiliitto vajaat pari viikkoa sitten hyväksyi.

Hylätty sovintoesitys on julkaistu kokonaisuudessaan valtakunnansovittelijan toimiston sivuilla osoitteessa http://valtakunnansovittelija.fi/etusivu

Larsén pitää uhkaavia lakkoja alan ja sen kehittämisen kannalta onnettomina.

– Sähköalojen ammattiliitto pyrkii yhdellä toimialallaan toimeenpanemillaan lakoilla murtamaan työmarkkinoiden yleisen linjan. Lakkojen aiheuttamat vahingot alan yrityksille, lakossa oleville työntekijöille ja yritysten asiakkaille ovat moninkertaisia suhteessa 24:än vuosittaiseen työtuntiin, jotka työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kiky-sopimuksen perusteella sisällytettiin alan työehtosopimukseen vuoden 2017 alusta. Alan toimintaympäristössä, asennusmateriaaleissa ja työhön vaikuttavissa tekijöissä on tapahtunut paljon muutoksia. Menneiden työehtosopimuskierrosten yhteydessä työehtosopimusta ei ole onnistuttu tarpeellisella tavalla kehittämään. Se ei ole tuntunut olevan mahdollista myöskään alkuvuoden aikana käydyissä neuvotteluissa. Meidän tulisi pystyä parempaan ja keskittyä valtakunnallisten asioiden sijaan oman alamme kehittämiseen, toteaa Larsén.

Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät vuonna 2018 heti loppiaisen jälkeen. Edellisen sopimuksen voimassaoloaika päättyi 31.1.2018.

Sähköalojen ammattiliitto keskeytti neuvottelut 20.2.2018, josta ajankohdasta lähtien neuvottelut ovat olleet lähes kokonaisuudessaan keskeytyneinä.

– On vaikea nähdä ulospääsyä tilanteesta, jatkaa Larsén pohdintaansa.

Lisätiedot: STTA:n toimitusjohtaja Esa Larsén, esa.larsen@stta.fi, puhelin 09 5476 1419.

2019-08-20T14:11:28+03:00
Go to Top