UPM:lle 17.11.2021 julistetut mahdolliset työtaistelut eivät koske sähköistys- ja sähköasennusalaa

Paperiliitto, Sähköliitto ja Ammattiliitto Pro ovat antaneet metsäteollisuusyhtiö UPM:lle työriitalain mukaiset ennakkoilmoitukset useita UPM:n eri yhtiötä koskevista lakoista. Lakkojen on määrä alkaa 1.1.2022 ja kestää 22.1.2022 saakka, ellei uusista työehtosopimuksista sitä ennen päästä sopimukseen.

Mahdollisten lakkojen piirissä ovat ne Paperiliiton, Sähköliiton ja Ammattiliitto Pron jäsenet, jotka ovat työsuhteessa johonkin asianomaisista UPM:n yhtiöistä.

Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimus on voimassa 31.3.2022 saakka. Työehtosopimuksen osapuolina olevien työnantajajärjestöjen, Sähkötekniset työnantajat STTA:n ja Palvelualojen työnantajat PALTA:n jäsenyritykset ovat siten omien työehtojensa osalta työrauhan piirissä mainittuun ajankohtaan saakka.

Ainakaan toistaiseksi STTA ei ole saanut ilmoitusta sähköistys- ja sähköasennusalaa koskevasta myötätuntotyötaistelusta.

STTA:n jäsenyritykset voivat siten tämänhetkisen (21.12.2021 kello 23.30) tiedon mukaan jatkaa toimintaansa myös tiedotteen alussa mainitun lakon piiriin kuuluvien UPM:n yhtiöiden tiloissa ja työmailla myös siinä tilanteessa, että Paperiliiton, Sähköliiton ja Ammattiliitto Pron lakot toteutuisivat 1.1.2022 lukien.

Tilanne saattaa kuitenkin muuttua nopeasti, koska sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen ehtoja koskevasta työrauhasta huolimatta alaa koskeva myötätuntotyötaistelu on mahdollista toimeenpanna neljän päivän ennakkoilmoitusajalla.

Seuraamme tilanteen kehittymistä ja tiedotamme asiasta tarvittaessa joulun ja uudenvuoden välipäivinä.

Lisätiedot: stta@stta.fi , puhelin 09 5476 140

Jouluisin työmarkkinaterveisin ?

Sähkötekniset työnantajat STTA