Työsuojeluhenkilöstön vaalien toimeenpaneminen on ajankohtaista juuri nyt

Yksityisellä sektorilla työsuojeluhenkilöstön vaalit toimeenpannaan tyypillisesti parittomina vuosina marraskuun ja joulukuun aikana.

22.11.2021

Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta säädetyin lain mukaan työsopimussuhteessa olevan henkilöstön on valittava työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua, jos työpaikassa työskentelee säännöllisesti yhteensä vähintään kymmenen palkansaajaa (työntekijät ja toimihenkilöt).

Ellei henkilöstö edellä mainituissa tapauksissa ryhdy oma-aloitteisesti toimenpiteisiin työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen valitsemiseksi, työnantajan on syytä muistuttaa asiasta vaalin toimeenpanemiseksi.

Työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut voidaan lain ja työehtosopimuksen mukaan valita myös työpaikalle, jossa työsuhteessa olevan henkilöstön määrä on vähemmän kuin kymmenen henkilöä. Toimihenkilöt voivat halutessaan valita erikseen kyseistä henkilöstöryhmää edustavan työsuojeluvaltuutetun ja kaksi varavaltuutettua.

Työsuojeluhenkilöstön vaalissa kaikki työsuhteessa olevat työntekijät ja toimihenkilöt ovat vaalikelpoisia ja äänioikeutettuja riippumatta siitä, ovatko he jonkin ammatillisen järjestön jäseniä vai eivät.

Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen lisäksi työsuojeluhenkilöstön vaalin yhteydessä saattaa tulla valittavaksi myös työsuojelutoimikunnan jäseniä ja työsuojeluasiamiehiä.

STTA:n jäsenille on koottu tarkempia tietoja työsuojeluhenkilöstön vaalien toimeenpanemisesta näiden sivujen jäsensivuilla julkaistuun AT-tiedotteeseen 9/2021. Lisätietoja työsuojeluvaaleista löydät myös Työturvallisuuskeskuksen sivuilta.