Tyomaasopimuksen_liiteasiakirja_9-2_Luonnos_130923