Talotekniikka-alan työehtosopimus toimihenkilöille on hyväksytty

Työehtosopimuksen osapuolina olevat järjestöt, työnantajapuolta edustavat Sähkötekniset Työnantajat STTA, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ja Palvelualojen työnantajat PALTA sekä toimihenkilöitä edustava Ammattiliitto Pro ovat hallinnoissaan hyväksyneet uuden Talotekniikka-alan työehtosopimuksen toimihenkilöille. Työehtosopimus on voimassa ajalla 6.3.2023-28.2.2025.

7.3.2023

Työehtosopimusta sovelletaan yleissitovana työehtosopimuksena sähköistys- ja lvi-toimialan toimihenkilöiden työsuhteissa. Työehtosopimus ei sisällä tekstimuutoksia, vaan on puhdas palkkaratkaisu.

Palkankorotukset:

– 1.5.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotus 3,5 %. Vaativuusluokkapalkkoja, euromääräisiä lisiä (vuorolisät, vastuulisä, sijaisuuskorvaus) ja henkilöstön edustajien korvauksia korotetaan samasta ajankohdasta lukien 3,5 %.

– 1.3.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotus 2,0 % + yritys- tai toimipaikkakohtainen erä 0,5 %. Yritys- tai toimipaikkakohtainen erä lasketaan työehtosopimuksen piiriin kuuluvien toimihenkilöiden tammikuun 2024 palkoista luontoisetuineen; erä on kaikissa yrityksissä yrityksen kohdennettavissa, vaativuusluokkapalkkoja, euromääräisiä lisiä (vuorolisät, vastuulisä, sijaisuuskorvaus) ja henkilöstön edustajien korvauksia korotetaan samasta ajankohdasta lukien 2,0 %.

Huomionarvoista on, että ratkaisu ei sisällä euromääräistä kertaerää, vaan kertaerää vastaava korotusvaikutus 1 % vuosipalkasta on toteutettu siten, että vuosien 2023 ja 2024 korotusten voimaantuloajankohtia on aikaistettu kahdella kuukaudella verrattuna eräillä vientialoilla tehtyihin ratkaisuihin. Korotustaso on siten sama, maksutapa vain toinen.

Kummankin vuoden palkkaratkaisuun sisältyvä paikallisen sopimisen mahdollisuus koskee vain STTAn, PALTAn ja LVI-TUn jäsenyrityksiä, joihin on valittu toimihenkilöitä edustavan Ammattiliitto Pron luottamusmies. Työehtosopimusta yleissitovuuden nojalla soveltavissa yrityksissä tätä mahdollisuutta paikalliseen sopimiseen ei ole. Työsopimuslain mukaan yleissitovuus asettaa työnantajalle yksinomaan velvollisuuden noudattaa vähintään yleissitovan työehtosopimuksen mukaisia työsuhteen ehtoja, mutta ei anna oikeutta paikalliseen sopimiseen, ellei laissa ole erikseen niin säädetty.

Hyväksytty neuvottelutulos on julkaistu työehtosopimukset-sivulla.

Sähkötekniset Työnantajat STTA käsittelee palkankorotusten toteuttamista tarkemmin myöhemmin julkaistavassa ajankohtaistiedotteessa.

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Esa Larsén, esa.larsen@stta.fi , puhelin 041 453 4075