Talotekniikka-alan toimihenkilöiden työehtosopimus 1.2.2018 – 31.1.2021 hyväksytty

8.2.2018

Työehtosopimuksen osapuolina olevat järjestöt ovat hyväksyneet hallinnoissaan Talotekniikka-alan toimihenkilöiden työehtosopimuksen ajalle 1.2.2018 – 31.1.2021.
Työehtosopimusta sovelletaan yleissitovana sähköistys- ja sähköistys- ja LVI-alojen toimihenkilöiden työsuhteissa.

Työehtosopimusratkaisun sisältö ilmenee liitteenä olevasta neuvottelutuloksesta.
Neuvottelutulos 29.1.2018, liite.

Työehtosopimuksen mukaan vuosina 2018 ja 2019 palkankorotuksista voidaan sopia paikallisesti Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäsenyrityksissä.
Sopiminen tapahtuu toimihenkilöitä edustavan pääluottamusmiehen kanssa. Vuonna 2018 paikallinen sopimus palkankorotuksen toteutustavasta, ajankohdasta ja suuruudesta tulee tehdä 16.3.2018 mennessä ja vuoden 2019 osalta 15.3.2019 mennessä. Korotusta koskevan paikallisen sopimuksen määräajasta voidaan sopia myös paikallisesti toisin.

Ellei paikallista sopimusta korotuksesta tehdä, korotetaan toimihenkilöiden palkkoja 1.4.2018 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.
Korotus on suuruudeltaan 1,6 % ja se voidaan toteuttaa
• 1,2 %:n suuruisella yleiskorotuksella kaikille toimihenkilöille ja 0,4 %:n suuruisella yrityskohtaisella erällä, jonka kohdentamisesta työnantaja päättää sopimusratkaisussa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti; tai
• 1,6 %:n suuruisella yleiskorotuksella kaikille toimihenkilöille

Vuoden 2019 korotusperiaatteet ja korotuksen 1,6 %:n määrä ovat samat kuin vuonna 2018 kuitenkin niin, että käytettäessä yrityskohtaista erää vuonna 2019 yleiskorotuksen suurus on 1,0 % ja yrityskohtaisen erän suuruus 0,6 %.

TES-osapuolet neuvottelevat syksyn 2019 aikana 15.11. mennessä 1.4.2020 toteutettavasta palkkaratkaisusta.
Ellei ratkaisuun vuoden 2020 palkankorotuksesta päästä, TES on 30.11.2019 saakka irtisanottavissa päättymään 31.1.2020.

Vaativuusluokkapalkkojen, TES:n lisien ja luottamusmiehen sekä työsuojeluvaltuutetun erilliskorvausten korotukset ilmenevät neuvottelutuloksesta.

Tiedotamme aiheesta lisää suljetuilla jäsensivuillamme lähiviikkoina.

Lisätiedot: STTA:n työsuhdeasian neuvonta, puhelin 09 547 610 sekä stta@stta.fi

2019-08-20T15:31:29+03:00
Go to Top