STTA ja sen jäsenyritykset mukana Aalto-yliopiston tutkimushankkeessa

Aalto-yliopisto käynnistää syksyllä 2020 tutkimushankkeen ”Hukka LVI- ja sähkötöissä”. Tutkimuksesta vastaa Aalto-yliopiston Rakennustekniikan laitoksen Professor of Practice Olli Seppänen.

Tutkimussuunnitelman mukaan tutkimus valmistuu vuoden 2021 aikana.

Tarkoituksena on selvittää muun muassa suunnitelmiin, työmaan organisointiin, eri toimijoiden yhteistyöhön, työmaaolosuhteisiin sekä logistiikkaan liittyviä tekijöitä, jotka aiheuttavat ajanhukkaa sähkö- ja lvi-asennustöiden suorittamiselle. Useat näistä tekijöistä ovat sellaisia, ettei työtä tekevä sähkö- tai lvi-asentaja tai hänen työnantajansa voi poistaa niiden vaikutusta. Eräänä tavoitteena onkin lisätä pääurakoitsijoiden ja rakennuttajien tietämystä sähkö- ja lvi-alan töiden sujuvaan suorittamiseen liittyvistä tekijöistä.

Tutkimuksen rahoittajina toimivat  Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Sähkötekniset työnantajat STTA ry, sähköasennusalan työnantajatoimintaa 1990 -luvulla harjoittaneen Tieto- ja Tekniikka-alojen Työnantajaliitto Tiklin rahasto sekä LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry.

Tutkimus toteutetaan kolmella päämetodilla: Valtakunnallisella ja työmaakohtaisella kyselytutkimuksella asentajille, neljällä eri tyyppisellä asennustyömaalla toteutettavalla kypäräkameraseurannalla sekä kahdella työmaalla toteutettavalla työntekijän paikannukseen perustuvalla analyysilla. Työmaakohtaiset tutkimukset toteutetaan rahoittajina olevien järjestöjen jäsenyritysten työmailla. Aalto-yliopiston eettinen neuvosto arvioi ennalta tutkimusmetodien hyväksyttävyyden. Tutkimukseen hankintaan asianmukaiset suostumukset tutkimukseen osallistuvilta ja sen vaikutuspiirissä olevilta työntekijöiltä ja kohteen urakoitsijoilta. Työntekijöitä koskevia tietoja ei luovuteta työnantajille eikä hankkeen rahoittajille. Tutkimuksesta ja sen metodiikasta informoidaan etukäteen sähköasennusalan ja lvi-toimialan työntekijöitä edustavia ammattiliittoja.

STTA:n toimitusjohtaja Esa Larsén kertoo, että vastaavan tyyppinen tutkimus tehtiin Norjassa noin viisi vuotta sitten niin taloteknisten kuin myös telakalla tehtyjen sähköasennustöiden osalta. Larsén muisteli, että tuon tutkimuksen mukaan varsinaisen sähköasennustyön osuus oli ollut taloteknisissä töissä noin 30 -40 % työajasta ja telakalla vastaavasti 50 -60 % työajasta. Myös LVI-toimialla on Larsénin muistaman mukaan tehty aikaisemmin vastaavan tyyppinen tutkimus.

STTA osallistuu tutkimuksen ohjausryhmään ja tiedottaa aikanaan tutkimuksen tuloksista.

Lisätiedot: Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n toimitusjohtaja Esa Larsén, puh. 09 5476 1419, esa.larsen@stta.fi