Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimus 1.4.2020 – 31.3.2022 hyväksytty

Sähkötekniset työnantajat STTA, Palvelualojen Työnantajat PALTA ja Sähköalojen ammattiliitto ovat hallinnoissaan hyväksyneet Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen ajalle 1.4.2020 – 31.3.2022.

Hyväksytty neuvottelutulos on sivuillamme osoitteessa: https://www.stta.fi/jasenille/tyoehtosopimukset/

Työehtosopimuksessa sovitut tekstimuutokset tulevat voimaan 1.6.2020.

Eräät palkkaryhmittelyä koskevat muutokset tulevat edellä mainitusta poiketen sovellettavaksi vasta työsopimusissa, jotka solmitaan 31.8.2020 jälkeen.

Uusien määräysten voimaan tullessa 1.6.2020 päättyy oikeus Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen 2018 – 2020 määräysten soveltamiseen.

Tämän myötä  työehtosopimukseen 2018 – 2020 sisältynyt määräys työntekijöiden vuosittaisen työajan pidentämisestä päättyy 1.6.2020, eikä työajan pidennyksiä ole.

Samana ajankohtana päättyy myös työajan vuosittaisen pidentämisen toteuttamisesta tehtyjen paikallisten sopimusten voimassaolo.

Työehtosopimus sisältää joukon määräyksiä, joilla kompensoidaan työehtosopimuksesta 1.6.2020 lukien poistuvien vuosittaista työajan pidennystä koskeneiden määräysten kustannusvaikutus.

Kompensoinnin toteutustavat ovat pääpiirteittäin samoja, joita sisältyy vuonna 2020 tehtyihin vientiteollisuuden työehtosopimuksiin.

Uuteen työehtosopimukseen perustuva ensimmäinen palkankorotus tulee voimaan 1.8.2020 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta

Työehtosopimus vastaa kustannusvaikutukseltaan vuonna 2020 noudatettua työmarkkinoiden yleistä linjaa.

Työehtosopimuksen 9 §:n korvauskeskituntiansion korotus (1,00 %) toteutetaan 15.5.2020 tai lähinnä sitä ennen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.

Kaikille sähköistys- ja sähköasennusalan työntekijöille, joiden työsuhde on ollut voimassa ajalla 1.4.2020 – 14.5.2020, maksetaan 6,00 euron suuruinen kertakorvaus työehtosopimuksen  9 §:n korvauskeskituntiansion korotuksen myöhentymisestä (normaali korotusajankohta 1.4.). Kertakorvaus maksetaan sen palkanmaksukauden palkassa, joka maksetaan lähinnä ennen ajankohtaa 5.6.2020.

Tiedotamme työehtosopimuksen sisältämistä muutoksista ja palkankorotuksista lähiaikoina jäsenistöllemme.

Lisätiedot: Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n toimitusjohtaja Esa Larsén, puh. 09 5476 1419, esa.larsen@stta.fi