Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen irtisanomisanomisajankohta siirtyi

Sähkötekniset työnantajat STTA, Palvelualojen työnantajat Palta ja Sähköliitto ovat sopineet sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen irtisanomisajan muuttamisesta. Vuotta 2023 koskeva irtisanomisaika lyhenee yhteen kuukauteen alkuperäisen kahden sijaan.

Osapuolet ovat tammikuussa jatkaneet urakkatyömääräysten selkeyttämistyötä työryhmässä, mutta työn loppuunsaattaminen vaatii vielä lisäaikaa. Palkkaratkaisusta neuvotellaan vielä erikseen.

Muutoksen jälkeen sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimus 2022‒2024 voidaan kunkin osapuolen toimesta irtisanoa helmikuun lopussa päättymään maaliskuun loppuun, mikäli osapuolet eivät pääse neuvoteltavista asioista yhteisymmärrykseen helmikuun loppuun mennessä.

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Esa Larsén, esa.larsen@stta.fi , puhelin 041 453 4075