Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen 9 § KTA:n korotusprosentti ajalla 1.4.2021 – 31.3.2022

Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen 2020 – 2022 osapuolina olevat järjestöt ovat sopineet, että työehtosopimuksen 9 §:n korvauskeskituntiansion korotusprosentti ajalla 1.4.2021 – 31.3.2022 on 1,6 %.

STTA antaa myöhemmin jäsensivuillaan julkaistavassa ajankohtaistiedotteessa lähempiä ohjeita TES 9 §:n korvauskeskituntiansion muodostamisesta. 

Lisätiedot: stta@stta.fi, työsuhdeasiain neuvonta, puhelin 09 547 610