Sähköistys- ja sähköasennusalan TES-neuvottelut katkesivat

Sähkötekniset työnantajat STTA, Palvelualojen työnantajat PALTA ja Sähköalojen ammattiliitto neuvottelivat tiistaina 20.2. yhdeksännen kerran Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksesta.

Neuvottelut päättyivät jälleen tuloksettomina.
Neuvottelujen päätteeksi Sähköalojen ammattiliitto ilmoitti keskeyttävänsä työehtosopimuksesta käytävät neuvottelut.

Päivän neuvotteluissa työnantajapuoli esitti 31.1.2018 saakka voimassa olleen Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen jatkamista sisällöltään muuttamattomana 31.1.2021 saakka sekä tasoltaan ja toteutustavaltaan samanlaista palkankorotusratkaisua kuin syksyn aikana vientiteollisuudessa tehdyissä työehtosopimusratkaisuissa. Työnantajapuolen mallissa alan työntekijöiden palkkoja olisi korotettu 1,6 % huhtikuussa 2018 ja uudelleen huhtikuussa 2019. Huhtikuun 2020 palkankorotuksista TES-osapuolet olisivat neuvotelleet 31.10.2019 mennessä. Ellei neuvotteluissa olisi päästy ratkaisuun, kullakin sopimusosapuolella olisi ollut oikeus irtisanoa työehtosopimus päättymään 31.1.2020.

Uusista neuvotteluista STTA:n, PALTA:n ja Sähköalojen ammattiliiton välillä ei ole sovittu.

Neuvottelujen katkaiseminen merkitsee myös aikaisempaan Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimukseen liittyvän työrauhavelvollisuuden päättymistä.

Sähköalojen ammattiliiton alalle 15.2.2018 kello 06.00 alkaen julistama ylityökielto on edelleen voimassa.

Seuraamme jäsentiedotuksissamme tilanteen etenemistä.

Lisätiedot: STTA:n toimitusjohtaja Esa Larsén, esa.larsen@stta.fi, puhelin 09 5476 1419.

2019-09-26T09:31:12+03:00
Go to Top