Sähköistys- ja sähköasennusalalle ylityökielto 15.2.2018 kello 06.00

15.2.2018

Sähköalojen ammattiliitto ry on 14.2.2018 kello 17.20 toimittanut Sähkötekniset työnantajat STTA ry:lle ennakkoilmoituksen ylityökiellosta, joka tulee voimaan torstaina 15.2.2018 kello 06.00.
Ylityökielto kattaa Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen piirissä olevat työt. Ylityökielto on voimassa toistaiseksi kestävän ajan.

Ylityökiellon ulkopuolella ovat ihmishengen ja terveyden turvaamiseksi tehtävät työt.

Sähköalojen ammattiliiton ylityökieltoa koskeva ilmoitus liitteenä.

Ylityökiellon oikeudellinen merkitys

Oikeudellisesti ylityökielto merkitsee Sähköalojen ammattiliiton jäsenilleen antamaa kehotusta pidättäytyä ylitöiden tekemisestä.
Kielto ei estä yrityksiä teettämästä ylityötä, jos työntekijät suostuvat ylityötä tekemään.

Reklamoi tilaajalle, jos urakkasuoritus edellyttää ylitöiden tekemistä

Mikäli sähköurakoitsijan urakkasuoritus edellyttää ylitöiden tekemistä, tulee ylityökiellon työlle mahdollisesti aiheuttamasta ylivoimaisesta esteestä reklamoida heti kirjallisesti tilaajalle.

STTA:n kannanotto

Sähkötekniset työnantajat STTA ry esittää paheksuntansa Sähköalojen ammattiliiton julistaman ylityökiellon johdosta ja pitää sitä hyvän työmarkkinatavan vastaisena.

Käytävissä neuvotteluissa Sähköalojen ammattiliitto ei ole vielä edes tehnyt omaa palkkaesitystään työnantajapuolelle.
Tästä huolimatta järjestö on käynnistänyt työtaistelutoimenpiteet ylityökiellon muodossa.

Työehtosopimusneuvottelujen on sovittu jatkuvan maanantaina ja tiistaina 19.-20.2.2018.

Sähköalojen ammattiliitto enempää kuin Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksessa työnantajapuolta edustavat Sähkötekniset työnantajat STTA ja Palvelualojen työnantajat PALTA eivät ole ilmoittaneet katkaisseensa työehtosopimusneuvotteluja. Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen (1.2.2017 – 31.1.2018) 27 §:n mukaan 31.1.2018 saakka voimassa olleen työehtosopimuksen määräykset ovat voimassa niin kauan, kunnes uusi työehtosopimus on tehty tai työehtosopimusneuvottelut ovat muutoin päättyneet.

STTA tulee selvittämään, onko Sähköalojen ammattiliitto rikkonut nyt toimeenpanemallaan ylityökiellolla työehtosopimuksen edellä mainittua määräystä ja työehtosopimuslakia.

Lisätiedot

Tulemme lähipäivinä julkaisemaan jäsensivuillamme asiaa koskevaa lisäinformaatiota.

Lisätiedot: STTA:n työsuhdeasiain neuvonta, stta@stta.fi, puhelin 09 547 610.

2019-08-20T15:20:01+03:00
Go to Top