Sähköistys- ja sähköasennusalalle työehtosopimus ajalle 1.4.2022 – 31.3.2024

Työehtosopimuksen osapuolina olevat järjestöt Sähkötekniset työnantajat STTA, Palvelualojen työnantajat PALTA ja työntekijäpuolta edustava Sähköalojen ammattiliitto ovat hallinnoissaan hyväksyneet Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen ajalle 1.4.2022-31.3.2024.

8.4.2022

Työehtosopimusta sovelletaan yleissitovana työehtosopimuksena sähköistys- ja sähköasennusalan töissä. Neuvottelutulos on työmarkkinoiden yleisen linjan mukaisesti kaksivuotinen.

Hyväksytty neuvottelutulos; Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimus 2022-2024 (pdf)

Palkkaratkaisu

Aika- ja urakkapalkkoja, työehtosopimuksen lisiä ja henkilöstön edustajien erilliskorvauksia korotetaan 1.7.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,0 %. Vuoden 2023 palkantarkistuksista neuvotellaan syksyllä vuoden 2022 loppuun mennessä. Ellei yksimielisyyttä vuoden 2023 korotuksista saavuteta 31.12.2022 mennessä, voidaan työehtosopimus irtisanoa päättymään 31.3.2023.

Tekstimuutokset

Työehtosopimuksen valaisinasennuksia koskevat urakkahinnoittelumääräykset hinnoittelutaulukkoineen uudistettiin kokonaisuudessaan. Työehtosopimukseen urakkatyömääräyksiin sisällytettiin aurinkosähköjärjestelmien asennusta koskevat määräykset sekä määräykset työalueen siistimisestä ja asennusjätteiden lajittelusta. Urakkahinnoitteluun sisällytettiin palonkestäviä asennuksia ja johtoteiden yhteiskannakointia koskevia hinnoitteluja. Lisäksi eräitä muita urakkatyötä koskevia määräyksiä täsmennettiin ja kehitettiin.

Työryhmät

Ratkaisussa perustettiin viisi työryhmää työskentelemään sopimuskauden aikana; urakkatyömääräyksiä koskeva työryhmä, perhevapaatyöryhmä, asuntotuotantotyöryhmä, työpaikoilla tapahtuvaa ammatillista koulutusta ja työvoiman saantia käsittelevä työryhmä sekä urakkatyötä koskeva työryhmä. Työehtosopimus on irtisanottavissa päättymään 31.3.2023, mikäli urakkatyömääräyksiä koskevassa työryhmässä ei saavuteta vuoden 2022 loppuun mennessä työryhmän toimeksiannon mukaista osapuolia tyydyttävää ratkaisua.

Työehtosopimusmuutokset, joiden sisällöstä työryhmät ovat päässeet yksimielisyyteen, ja jotka kunkin järjestön hallinto on hyväksynyt, tulevat voimaan 1.4.2023, elleivät osapuolet ole määräyksen voimaantulosta muuta sopineet.

Lisätiedot:


Sähkötekniset työnantajat STTA: Toimitusjohtaja Esa Larsén, esa.larsen@stta.fi, puhelin 041 453 4075
Palvelualojen työnantajat PALTA: Johtava asiantuntija Aki Raudas, aki.raudas@palta.fi, puhelin 050 3286878
Sähköalojen ammattiliitto: Vastaava sopimusasiantuntija
Jari Ollila, jari.ollila@sahkoliitto.fi, puhelin 050 60302