Sähköistys- ja sähköasennusalalle ennakkoilmoitus UPM-konsernin 12 tuotantolaitoksessa 9.2.2022 alkavasta myötätuntotyötaistelusta

Sähköalojen ammattiliitto ry on antanut 4.2.2022 ennakkoilmoituksen sähköistys- ja sähköasennusalaa koskevista myötätuntotyötaistelutoimista.

Ilmoitetut myötätuntotyötaistelutoimenpiteet koskevat Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksella tehtäviä töitä alla lueteltavien metsäteollisuuskonserni UPM:ään kuuluvien yhtiöiden työ- ja toimipaikoissa:

1. UPM Communication Papers Oy Jämsänkoski
2. UPM Communication Papers Oy Kaukas

3. UPM Communication Papers Oy Kymi

4. UPM Communication Papers Oy Rauma

5. UPM Lappeenrannan biojalostamo

6. UPM Raflatac Oy

7. UPM Specialty Papers Oy Jämsänkoski

8. UPM Specialty Papers Oy Tervasaari

9. UPM-Kymmene Oyj Kaukas

10. UPM-Kymmene Oyj Kymin Sellutehdas

11. UPM-Kymmene Oyj Pietarsaari

12. UPM-Kymmene Oyj Rauma

Myötätuntotyötaistelutoimena ilmoitetun saarron aikana Sähköalojen ammattiliitto ry:n jäsenet eivät tee sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksella laitteistojen huolto- ja kunnossapitotöitä tai muita töitä edellä mainituissa työ- ja toimipaikoissa.

Saarron ulkopuolella ovat ihmishengen ja terveyden turvaamiseksi tehtävät työt.

Työtaistelutoimet alkavat Sähköalojen ammattiliitto ry:n antaman ennakkoilmoituksen mukaan 9.2.2022 kello 00.00 ja jatkuvat toistaiseksi kestävän ajan niin kauan kuin Sähköalojen ammattiliitto ry:n ja Paperiliitto ry:n UPM-konsernin asianomaisille yhtiöille julistamat työtaistelutoimet kyseisissä kohteissa jatkuvat.

Myötätuntotyötaistelutoimet eivät koske Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n jäsenyritysten, Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäsenyritysten ja Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimusta työehtosopimuksen yleissitovuuden perusteella soveltavien yritysten työntekijöitä silloin, kun työntekijät eivät työskentele ilmoitetun saarron piirissä olevissa työkohteissa.

Lisätiedot: STTA:n toimitusjohtaja Esa Larsén; esa.larsen@stta.fi, puhelin 041 453 4075.