Sähköalojen ammattiliiton poliittinen työnseisaus 19 työkohteessa 7.11.2023

Sähköalojen ammattiliitto on 2.11.2023 ilmoittanut Sähkötekniset työnantajat STTA:lle toimeenpanevansa vuorokauden pituisen poliittisen työnseisauksen tiistaina 7.11.2023 kello 00.00–23.59.

2.11.2023

Työnseisauksella ammattiliitto ilmoittaa vastustavansa Suomen hallituksen työlainsäädäntöön suunnittelemia muutoksia. Työnseisaus koskee kaikkien yritysten Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksella tekemiä töitä seuraavissa työkohteissa:

1. E.T. Listat Oy, Ylivieska
2. Haapajärven Ha-Sa Oy, Haapajärvi
3. Haapajärven Ha-Sa Oy, Haapavesi
4. Haapaveden Ha-Sa Oy, Haapajärven veistämö
5. Hydnum Oy, Muhos
6. Keitele Timber Oy, Kemijärven saha
7. Keitele Wood Products Oy, Kemijärven liimapuutehdas
8. KEMET Electronics Oy, Suomussalmi
9. Kuhmo Oy, Kuhmo
10. Lappset Group Oy, Rovaniemi
11. Leden Finland Oy, Nivala
12. Leden Finland Oy, Sievi, Eletie
13. Leden Finland Oy, Sievi, Teollisuustie
14. Pihla Group Oy, Haapajärvi
15. Piklas Oy, Pyhäntä
16. Pölkky Oy, Kajaanin tuotantolaitos
17. Biohit Oy, Sartorius Biohit Liquid – Handling, Kajaani
18. Scanfil EMS Oy, Sievi
19. Telatek Works Oy, Taivalkosken tehdas

Työnseisauksen ulkopuolella ovat sähkön- ja lämmöntuotantoon ja sähkönjakeluun liittyvät välttämättömät työtehtävät ja varallaolo.

Työnseisaus koskee niin Sähkötekniset työnantajat STTA:n, Palvelualojen työnantajat PALTA:n jäsenyrityksiä samoin kuin Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimusta työehtosopimuksen yleissitovuuden perusteella soveltavia työnantajajärjestöön kuulumattomia yrityksiä.

Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen lisäksi Sähköalojen ammattiliiton toimeenpanema työnseisaus koskee myös Huolto- ja kunnossapitoalan ja Sähköalan TES Energia-ICT-Verkosto työehtosopimuksella edellä mainituissa työkohteissa tehtäviä töitä. Työnseisaukset liittyvät Teollisuusliiton kyseisissä kohteissa samana päivänä toimeenpanemiin poliittisiin työtaistelutoimiin.

Lähemmät tiedot työnseisauksesta ja siihen liittyvistä reklamaatiotoimenpiteistä löytyvät STTA:n jäsensivuilta.

Sähköalojen ammattiliitto ry:n työnseisausta koskeva ennakkoilmoitus (pdf)

Lisätiedot: stta@stta.fi , puhelin 09 547 610.