Sähköalojen ammattiliitolta uusi ilmoitus poliittisista työnseisauksista 9.11.2023 Kuopiossa

Sähköalojen ammattiliitto ry on tänään 5.11.2023 antanut Sähkötekniset työnantajat STTA:lle uuden ilmoituksen Kuopiossa 9.11.2023 toimeenpantavista poliittisista työnseisauksista.

5.11.2023

Työnseisauksilla ammattiliitto ilmoittaa vastustavansa Suomen hallituksen työlainsäädäntöön suunnittelemia muutoksia.

Ilmoitusten mukaan työnseisaukset toimeenpannaan seuraavasti:

9.11.2023 kello 11.00–23.59

Työnseisaus koskee kaikkien yritysten Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksella tekemiä töitä seuraavissa työkohteissa:

  • Kuopio, Savilahden liikunta- ja tapahtumakeskus työmaa
  • Kuopio, Uusi Sydän 2025 C1 3-vaihe työmaa
  • Kuopio, saneerauskohteet, Kumpukatu 6, Särkiniementie 12
  • Kuopio, saneerauskohde Kalevankatu 32

Työnseisausten ulkopuolella ovat sähkön- ja lämmöntuotantoon ja sähkönjakeluun liittyvät välttämättömät työtehtävät ja varallaolo.

Sähköalojen ammattiliiton asiaa koskeva työtaisteluilmoitus

Lisätiedot: stta@stta.fi , puhelin 09 547 610.