Poliittisia työtaisteluita kolmella rakennustyömaalla Espoossa ja Vantaalla 22.11.2023

Sähköalojen ammattiliitto ry on antanut Sähkötekniset työnantajat STTA:lle 18.11.2023 ilmoituksen poliittisista työnseisauksista.

Työnseisaukset koskevat Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtoehtosopimuksella tehtäviä töitä Espoossa ja Vantaalla kolmella rakennustyömaalla.

Työnseisaukset toimeenpannaan keskiviikkona 22.11.2023 kello 11.00–23.59 seuraavilla rakennustyömailla:

Vantaa, Powerin suurmyymälä työmaa, Tammiston kauppatie 7 C

Espoo, As Oy Mäntylänhuippu, Kiannonkatu 20


Espoo, As Oy Puustellinhuippu, Kiannonkatu 16

Työnseisauksen piirissä edellä mainituissa työkohteissa ovat kaikki sähköistystyöt, joissa sovelletaan Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimusta.

Työnseisausten ulkopuolella ovat hengen ja terveyden ja omaisuuden suojaamiseen liittyvät välttämättömät työt.

Poliittisilla työnseisauksilla Sähköalojen ammattiliitto ilmoittaa vastustavansa Suomen hallituksen työlainsäädäntöön suunnittelemia muutoksia.

Sähköalojen ammattiliiton asiaa koskeva työtaisteluilmoitus

Lisätiedot stta@stta.fi , puhelin 09 547 610