Poliittisia työtaisteluita Kangasalla, Tampereella ja Valkeakoskella kolmella rakennustyömaalla 23.11.2023

Sähköalojen ammattiliitto ry on antanut Sähkötekniset työnantajat STTA:lle 19.11.2023 ilmoituksen poliittisista työnseisauksista.

Työnseisaukset koskevat Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtoehtosopimuksella tehtäviä töitä Kangasalla, Tampereella ja Valkeakoskella kolmella rakennustyömaalla.

Työnseisaukset toimeenpannaan torstaina 23.11.2023 kello 11.00–23.59 seuraavilla rakennustyömailla:

Kangasala, Lamminrahkan kerrostalot työmaa, Mossin puistokatu 6

Tampere, Eteläpuiston päiväkoti ja koulu työmaa, Koulukatu 23


Valkeakoski, Sorrilan yhteiskoulu työmaa, Koulukatu 13

Työnseisauksen piirissä edellä mainituissa työkohteissa ovat kaikki sähköistystyöt, joissa sovelletaan Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimusta.

Työnseisausten ulkopuolella ovat hengen, terveyden ja omaisuuden suojaamiseen liittyvät välttämättömät työt.

Poliittisilla työnseisauksilla Sähköalojen ammattiliitto ilmoittaa vastustavansa Suomen hallituksen työlainsäädäntöön suunnittelemia muutoksia.

Sähköalojen ammattiliiton asiaa koskeva työtaisteluilmoitus

Lisätiedot stta@stta.fi , puhelin 09 547 610