Poliittisia työtaisteluita 16.11.2023 Kaakkois-Suomessa ja Etelä-Savossa

Sähköalojen ammattiliitto ry on antanut Sähkötekniset työnantajat STTA:lle 11.11.2023 ilmoituksen poliittisista työnseisauksista. Työnseisauksia järjestetään 11 kohteessa.

Työnseisaukset koskevat Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtoehtosopimuksella tehtäviä töitä 11 teollisuuden kohteessa Kaakkois-Suomen ja Etelä-Savon alueilla.

Ilmoituksen mukaan työnseisaukset toimeenpannaan 16.11.2023 kello 00.00–23.59 seuraavissa kohteissa:

 1. Ahlstrom Glassfibre Oy, Kotka
 2. Carpenter Engineered Foams Oy, Kouvola
 3. Fin-Terpuu Oy, UPM Kymmene, Kaukaan saha, Lappeenranta
 4. Kuomiokoski Oy, Mäntyharju
 5. Kuomiokoski Oy, Ristiina
 6. KWC Nordics Oy, Pieksämäki
 7. Lindström Oy, Luumäki
 8. Metso Outotec Finland Oy, Lappenranta
 9. Mölnlycke Health Care Oy, Mikkeli
 10. Patria Aviation Oy, Helicopters Utti
 11. UPM-Kymmene Oyj, Kaukaan saha, Lappeenranta

Työnseisauksen piirissä edellä mainituissa työkohteissa ovat kaikki sähköistystyöt, joissa sovelletaan Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimusta.

Työnseisausten ulkopuolella ovat sähkön- ja lämmöntuotantoon ja sähkönjakeluun liittyvät välttämättömät työtehtävät ja varallaolo.

Poliittisella työnseisauksella Sähköalojen ammattiliitto ilmoittaa vastustavansa Suomen hallituksen työlainsäädäntöön suunnittelemia muutoksia.

Sähköalojen ammattiliiton asiaa koskeva työtaisteluilmoitus

Lisätiedot stta@stta.fi , puhelin 09 547 610