Poliittiset lakot jatkuvat edelleen 1.4.-7.4.2024 myös sähköistysalalla

Sähköalojen ammattiliitto ry on ilmoittanut 27.3.2024 Sähkötekniset työnantajat STTA:lle jatkavansa 11.3.2024 alkaneita poliittisista lakkoja eräissä teollisuuden ja logistiikan kohteissa.

Ilmoitetut poliittiset lakot koskevat ajalla 1.4.2024 kello 0.00 ja 7.4.2024 kello 23.59 välisenä aikana alkavia työvuoroja seuraavissa kohteissa:

  • Okmetic Oy
  • SSAB Europe, Raahen tehdas
  • Raahen rautatehtaan Ruokalaosuuskunta
  • Outokumpu Chrome Oy, Tornion tehdas
  • Outokumpu Stainless Oy, Tornion tehdas
  • Neste Oyj, Porvoon jakeluterminaali, Porvoon satama, Naantalin terminaali, Naantalin satama, Kemin terminaali, Kokkolan terminaali

Työnseisausten piirissä edellä mainituissa työkohteissa ovat kaikki sähköistystyöt, joissa sovelletaan Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimusta tai Huolto- ja kunnossapitoalan taikka Sähköalan TES Energia-ICT-Verkosto työehtosopimusta.

Työnseisausten ulkopuolella ovat hengen ja terveyden ja omaisuuden suojaamiseen liittyvät välttämättömät työt.

Poliittisilla työnseisauksilla Sähköalojen ammattiliitto ilmoittaa vastustavansa Suomen hallituksen työlainsäädäntöön suunnittelemia muutoksia.

Sähköalojen ammattiliiton työtaisteluilmoitus liitteenä.

Kehotamme jäsenyrityksiämme olemaan viipymättä yhteydessä luettelossa mainittujen tilaajien edustajiin ilmoitetun työnseisauksen johdosta.

Lisätiedot: stta@stta.fi , puhelin 09 547 610.