Poliittinen lakko 11.3.-24.3.2024 eräissä teollisuuden ja logistiikan kohteissa

Sähköalojen ammattiliitto ry on antanut Sähkötekniset työnantajat STTA:lle 6.3.2024 ilmoituksen poliittisista työnseisauksista.

Ilmoitetut työnseisaukset koskevat Sähköistys- ja sähköasennusalan, Huolto- ja kunnossapitoalan, Sähköalan TES Energia-ICT-Verkosto työehtosopimuksilla tehtäviä töitä.

Työnseisauksen piirissä ovat 11.3.2024 kello 0.00 ja 24.3.2024 kello 23.59 välisenä aikana alkavat työvuorot seuraavissa kohteissa: 

  • Okmetic Oy
  • SSAB Europe, Raahen tehdas
  • Raahen rautatehtaan Ruokalaosuuskunta
  • Outokumpu Chrome Oy, Tornion tehdas
  • Outokumpu Stainless Oy, Tornion tehdas
  • Neste Oyj, Porvoon jakeluterminaali, Porvoon satama, Naantalin terminaali, Naantalin satama, Kemin terminaali, Kokkolan terminaali

Työnseisausten piirissä edellä mainituissa työkohteissa ovat kaikki sähköistystyöt, joissa sovelletaan Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimusta.

Työnseisausten ulkopuolella ovat hengen ja terveyden ja omaisuuden suojaamiseen liittyvät välttämättömät työt.

Poliittisilla työnseisauksilla Sähköalojen ammattiliitto ilmoittaa vastustavansa Suomen hallituksen työlainsäädäntöön suunnittelemia muutoksia.

Sähköalojen ammattiliiton työtaisteluilmoitus liitteenä.

Kehotamme jäsenyrityksiämme olemaan viipymättä yhteydessä luettelossa mainittujen tilaajien edustajiin ilmoitetun työnseisauksen johdosta.

Lisätiedot: stta@stta.fi , puhelin 09 547 610.