Päivittäkää yrityksenne jäsentiedot viimeistään 26.2.2021

Sähkötekniset työnantajat STTA päivittää jäsentietojaan.

Yhdistyksen sääntöjen 22 §:n mukaan tietojen antaminen on pakollista.

https://www.stta.fi/wp-content/uploads/2019/06/STTA-s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t-10.7.2018.pdf

Pyydämme täyttämään, allekirjoittamaan ja palauttamaan oheisen jäsentietolomakkeen joko skannattuna sähköisesti tai kirjepostin välityksellä viimeistään 26.2.2021 Sähkötekniset työnantajat STTA:lle osoitteella: keijo.ukkonen@stta.fi tai Sähkötekniset työnantajat STTA ry, Keijo Ukkonen, PL 55, 02601 ESPOO.

Pyydämme, että täytetyn lomakkeen allekirjoittaa yrityksen nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö.

Jäsentietolomaketta ja sen täyttämistä koskevia lisätietoja antaa yhdistyksen asiamies Keijo Ukkonen, puhelin 050 341 0029

Ajan tasalla olevilla jäsentiedoilla on vaikutusta muun muassa:

  • yrityksen äänimäärään yhdistyksen kokouksessa eräissä sääntöjen määräämissä asioissa
  • yrityksen vuoden 2021 jäsenmaksun määrään: HUOM: Ellei tietoja anneta, korotetaan vuoden 2021 jäsenmaksua 15 % vuoden 2020 jäsenmaksusta, eikä mahdollista alennusta toisesta jäsenmaksuerästä tehdä.

Vastauksestanne kiittäen,

Sähkötekniset työnantajat STTA ry

Liite: Vuoden 2021 jäsentietoilmoitus