Paikallinen sopimus Sähköistys- ja sähköasennusalan TES:n 2022-2024 komennustyötä koskevan lisäpöytäkirjan käyttöönottamisesta

Paikallinen sopimus Sähköistys- ja sähköasennusalan TES:n 2022-2024 komennustyötä koskevan lisäpöytäkirjan käyttöönottamisesta