Neuvottelutulos toimihenkilöiden työehtosopimuksesta vuosille 2022 – 2024

Sähkötekniset työnantajat STTA ja Palvelualojen Työnantajat PALTA saavuttivat 28.2.2022 Ammattiliitto Pron kanssa käydyissä neuvotteluissa neuvottelutuloksen Talotekniikka-alan työehtosopimuksesta toimihenkilöille.

Neuvottelutuloksen mukainen uusi työehtosopimus tulee voimaan, kun TES-osapuolina olevien järjestöjen hallinnot ovat neuvottelutuloksen hyväksyneet. Työehtosopimus on yleissitova ja sitä sovelletaan sähköistys- ja lvi-toimialoilla teknisissä ja taloushallinnon tehtävissä työskentelevien toimihenkilöiden työsuhteissa.

Neuvottelutulos on työmarkkinoiden yleisen linjan mukaisesti kaksivuotinen siten, että palkkaratkaisu on sovittu vain vuodelle 2022.

Neuvottelutuloksen mukainen työehtosopimus on voimassa 29.2.2024 saakka. Mikäli vuoden 2023 palkoista ei päästä yhteisymmärrykseen viimeistään 15.1.2023, sopimus voidaan kuitenkin irtisanoa päättymään vuotta aiemmin 28.2.2023.

STTA tiedottaa ratkaisun sisällöstä yksityiskohtaisesti, kun osapuolet ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen hallintoelimissään.

Neuvottelutuloksen käsittely järjestöjen hallinnoissa tapahtunee kuluvan viikon 9/2022 lopussa tai viimeistään viikolla 10/2022.