Neuvottelutulos Talotekniikka-alan työehtosopimuksesta toimihenkilöille

Työehtosopimuksen osapuolina olevat järjestöt, työnantajapuolta edustavat Sähkötekniset Työnantajat STTA, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ja Palvelualojen työnantajat PALTA saavuttivat 1.3.2023 käydyissä neuvotteluissa toimihenkilöitä edustaneen Ammattiliitto Pron kanssa neuvottelutuloksen uudesta Talotekniikka-alan työehtosopimuksesta toimihenkilöille.

Aikaisemman, alun perin ajanjaksolle 4.3.2023-29.2.2024 tehdyn, vastaavan työehtosopimuksen voimassaolo päättyi 28.2.2023 Ammattiliitto Pron irtisanottua sopimuksen.

Irtisanottu sopimus ei sisältänyt palkkaratkaisua vuodelle 2023, eikä uudesta palkkaratkaisusta oltu päästy sopimukseen työehtosopimuksessa sovittuun ajankohtaan 15.1.2023 mennessä.

Työehtosopimusosapuolet käsittelevät neuvottelutuloksen hallinnoissaan kuluvan viikon 9/2023 lopulla ja viikolla 10/2023.

Tiedotamme ratkaisun sisällöstä lähemmin hallintojen käsittelyjen jälkeen.

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Esa Larsén, esa.larsen@stta.fi , puhelin 041 453 4075