Neuvottelutulos Talotekniikka-alan toimihenkilöiden työehtosopimuksesta 2020 – 2022

Sähkötekniset työnantajat STTA, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU, Palvelualojen Työnantajat PALTA ja Ammattiliitto Pro saavuttivat maanantaina 2.3.2020 neuvottelutuloksen Talotekniikka-alan toimihenkilöiden työehtosopimuksesta 2020 – 2022.

Aiemman työehtosopimuksen voimassaolo päättyi 31.1.2020.

Sähkötekniset työnantajat STTA:n hallitus päättää osaltaan neuvottelutuloksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä maanantaina 9.3.2020 pidettävässä kokouksessaan.

Tiedotamme toimihenkilöitä koskevan ratkaisun sisällöstä, kun kaikki työehtosopimuksen osapuolina olevat järjestöt ovat hallinnoissaan hyväksyneet neuvottelutuloksen.

Neuvottelut sähköistys- ja sähköasennusalan työntekijöiden työsuhteissa sovellettavasta Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksesta ovat käynnissä.

Työntekijäpuoli on irtisanonut voimassa olevan työehtosopimuksen 2018 – 2020 päättymään 31.3.2020.

Lisätiedot: Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n toimitusjohtaja Esa Larsén, puh. 09 5476 1419, esa.larsen@stta.fi