Neuvottelutulos Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksesta

Työehtosopimuksen osapuolina olevat järjestöt, työnantajapuolta edustavat Sähkötekniset Työnantajat STTA ja Palvelualojen työnantajat PALTA, saavuttivat 28.3.2023 neuvottelutuloksen uudesta 1.4.2023 voimaan tulevasta Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksesta työntekijäpuolta edustavan Sähköalojen ammattiliiton kanssa.

Työehtosopimusta sovelletaan yleissitovana työehtosopimuksena sähköistys- ja sähköasennusalan työntekijöiden työsuhteissa. Neuvottelutulos sisältää myös työehtosopimuksen 9 §:n korvauskeskituntiansion korotusprosentin ajalle 1.4.2023-31.3.2024.

Työehtosopimusosapuolet käsittelevät neuvottelutuloksen hallinnoissaan perjantaina 31.3.2023 iltapäivällä. Tiedotamme jäsenillemme ratkaisun sisällöstä ja työehtosopimuksen 9 §:n korotusprosentista lähemmin hallintojen käsittelyjen jälkeen perjantaina 31.3.2023 illalla tai viimeistään maanantaina 3.4.2023.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Esa Larsén, esa.larsen@stta.fi, puhelin 041 453 4075