Neuvottelutulos Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksesta vuosille 2022 – 2024

Sähkötekniset työnantajat STTA ja Palvelualojen Työnantajat PALTA saavuttivat myöhään illalla 31.3.2022 Sähköalojen Ammattiliiton kanssa käydyissä neuvotteluissa neuvottelutuloksen Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksesta.

1.4.2022

Neuvottelutuloksen mukainen uusi ratkaisu tulee työehtosopimuksena voimaan, kun TES-osapuolina olevien järjestöjen hallinnot ovat neuvottelutuloksen hyväksyneet. Työehtosopimusta sovelletaan yleissitovana sähköistys- ja sähköasennusalan työntekijöiden työsuhteissa.

Neuvottelutulos on työmarkkinoiden yleisen linjan mukaisesti kaksivuotinen siten, että palkkaratkaisu on sovittu vain vuodelle 2022.

Neuvottelutuloksen mukainen työehtosopimus on voimassa 31.3.2024 saakka. Mikäli vuoden 2023 palkoista ja työryhmässä sopimuskauden aikana käsiteltävistä urakkatyöalueen kysymyksistä ei päästä yhteisymmärrykseen viimeistään 31.12.2022, sopimus voidaan kuitenkin irtisanoa päättymään vuotta aiemmin 31.3.2023.

STTA tiedottaa ratkaisun sisällöstä yksityiskohtaisesti, kun osapuolet ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen hallintoelimissään.
Neuvottelutuloksen käsittely järjestöjen hallinnoissa tapahtunee viikon 14/2022 lopussa.

Lisätiedot: stta@stta.fi.