Neuvottelut Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksesta jatkuvat

Maanantaina 20.4.2020 alkaa järjestyksessä 18. neuvottelupäivä uudesta Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksesta.

Ajalla 1.2.2018 – 31.3.2020 voimassa olleen työehtosopimuksen soveltaminen jatkuu työehtosopimuksen ”roikkolausekkeen” nojalla edelleen. Myös työehtosopimukseen perustuva työrauhavelvollisuus on edelleen voimassa.

Työehtosopimuksen voimassaolon jatkuminen merkitsee myös sitä, että työehtosopimuksen vuosittaisen työajan pidentämistä koskevia määräyksiä voidaan toistaiseksi soveltaa edelleen.

Käynnissä olevissa neuvotteluissa on löydetty mahdollisia ratkaisumalleja joihinkin keskeisiin neuvottelukysymyksiin.

Neuvoteltavaa on kuitenkin edelleen.

Työehtosopimuksia neuvoteltaessa noudatetaan perinteisesti periaatetta: ”kaikki on auki, kunnes kaikki on sovittu”.

Kokonaisuus ratkaisee. Realistinen työsuunnitelma voisi olla kuitenkin se, että uusi työehtosopimus saataisiin aikaan vapuksi.

Nähtäväksi jää!

Suomessa muuallakin kuin työehtosopimusneuvotteluissa kaivataan jaksamista ja uskoa tulevaan!

Uskotaan tulevaisuuteen ja pysytään kaikki terveinä! 

Lisätiedot: Sähkötekniset työnantajat STTA ry:n toimitusjohtaja Esa Larsén, puh. 09 5476 1419, esa.larsen@stta.fi