Lisäpöytäkirja Sähköistys- ja sähköas._komennustyö_20.6.2022