Sähköistys- ja sähköasennusalan TES:n 2022-2024 lisäpöytäkirja keskimääräisen työajan käytöstä komennustöissä

Sähköistys- ja sähköasennusalan TES:n 2022-2024 lisäpöytäkirja keskimääräisen työajan käytöstä komennustöissä