Kesätyö – portti alalle

Kesätyö sähköistys- ja sähköasennusalalla on mahdollisuus. – Mahdollisuus niin alalle tulevalle nuorelle kuin kesätyöpaikan tarjoavalle yrityksellekin. Tarttukaa tilaisuuteen!

Sähkötekniset työnantajat STTA ry ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry kannustavat jäsenyrityksiään tarjoamaan kesätyöpaikkoja niin peruskoulu- ja lukioikäisille samoin kuin ammattialaa jo opiskelemassa oleville alle 25 -vuotiaille nuorille.

Nuorten kesätöitä edistääkseen Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen osapuolina olevat järjestöt ovat solmineet 14–17-vuotiaita koululaisia koskevan ”Tutustu työelämään ja tienaa 2023”-sopimuksen. Ajanjaksolla 1.6.–31.8.2023 toteutettavaa kaksi viikkoa kestävää työharjoittelua koskeva sopimus löytyy työehtosopimukset-sivultamme.

Järjestöt ovat tehneet myös sopimuksen alan perustutkinnon suorittamista varten ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevien samoin kuin alan ammattikorkeakoulussa opiskelevien alan perustutkintoa vailla olevien alle 25 -vuotiaiden nuorten ajankohtaan 1.5.-31.8.2023 sijoittuvista määräaikaisista kesätöistä. Sopimukseen liittyy paikalliseen sopimiseen perustuva mahdollisuus tarjota kohderyhmän nuorille kesätöitä yrityksen mahdollisista taloudellisista ja tuotannollisista syistä aiheutuvista työvoiman vähennyksistä huolimatta.

Paikallisen sopimisen mahdollisuus koskee vain Sähkötekniset työnantajat STTA:n ja Palvelualojen työnantajat PALTA:n niiden jäsenyrityksien toimipaikkoja, joissa on sähköistys- ja sähköasennusalan työntekijöitä edustava pääluottamusmies. Myös nämä sopimusasiakirjat löydät sopimussivuilta.

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Esa Larsén, esa.larsen@stta.fi , puhelin 041 453 4075