Pohjoismaiden sähkö- ja LVI- urakoitsijaliittojen kokous 24.-25.8.2023

Pohjoismaiden sähkö- ja LVI- urakoitsijaliittojen kokous, NEPU 2023, pidettiin Helsingissä 24.-25.8.2023.

Kokouksen puheenvuorot ja esitysmateriaalit (pdf)

Norjan sähköurakoitsijaliitto Nelfon Ove Guttormsen nosti puheenvuorossaan esille palvelujen digitalisaation, joka on jo tuonut sähkömarkkinoille tilanteen, jossa toimialan ulkopuoliset toimijat ovat luoneet uusia palveluita. Kuluttajat voivat helposti ryhtyä osaksi älykkään sähköntuotannon ja -käytön verkostoa.

Ove Guttormsen: Digital and electric = Lean and clean Solar and battery & Energy efficiency

Tanskalaisen TEKNIQ Arbejdsgivernen edustaja Troels Blicher Danielsen nosti puheenvuorossaan esille kansainvälisten kriisien tarvikkeiden saatavuudelle ja hinnoille aiheuttamat ongelmat.

Troels Blicher Danielsen: The development in costs of materials and supply chains

Vanguard Consulting Oy:n Aki Toivanen kertoi liiketoimintaympäristöön vaikuttavista megatrendeistä. Vihreä siirtymä, digitalisaatio, kiertotalous, kaupungistuminen ja vanheneva väestö asettavat vaatimuksia energiamarkkinoille ja sitä kautta vaatimuksia energiainfralle ja talotekniikalle.

Aki Toivanen: Nordic energy market outlook – from energy crisis to volatile and green energy system

Cyberwatch Oy:n Aapo Cederberg kertoi kiinteistö- ja rakennusalan tietoturvauhkista ja niihin varautumisesta.

Aapo Cederberg: Cyber security in construction and property management

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n turvallisuuspoliittinen neuvonantaja Kim Mattsson kertoi Suomen geopoliittinen turvallisuustilanteesta. Hybridivaikuttaminen näkyy yhä useamman yrityksen toiminnassa. Tässä tilanteessa yritysten tulee kartoittaa riskit ja varmistaa kykynsä kyberuhkien torjuntaan.

Kim Mattsson: Finland’s security policy – Russia and Nato

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n toimitusjohtaja Marko Utriainen kertoi rakennusten lämmitystavoissa tapahtuneista ja tapahtumassa olevista muutoksista.

Marko Utriainen: Changes in heating systems

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU:n toimitusjohtaja Mika Hokkanen kertoi puheenvuorossaan korjausrakentamisen näkymistä ja rakennusten korjausvajeesta.

Mika Hokkanen: Renovation need for residential buildings increases notably in the years ahead