Työsuojelua ja työkykyä koskevien riskien arviointilomake, liite 1