Liite 1: Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin, YSE 1998, perustuva reklamaatiomalli ylityökiellon aiheuttamasta ylivoimaisesta esteestä.