AT-tiedote 2/2023, Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen 9 §:n korvauskeskituntiansio ajalla 1.4.2023 - 31.3.2024.

AT-tiedote 2/2023, Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimuksen 9 §:n korvauskeskituntiansio ajalla 1.4.2023 – 31.3.2024.