Aalto-yliopiston tutkimus 2021 ”Hukka LVI- ja sähkötöissä”

Sähkötekniset työnantajat STTA, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL sekä LV-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU rahoittivat Aalto-yliopiston vuonna 2021 toteuttaman tutkimuksen ”Hukka LVI- ja sähkötöissä”.

Tutkimuksen kohteena oli yhteensä neljä eri uudisrakennustyömaata pääkaupunkiseudulta. Syy siihen, ettei tutkimuskohteita ollut pääkaupunkiseudun ulkopuolelta aiheutui siitä, että kullakin työmaalla viikon ajan läsnä olleina tutkimusassistentteina käytettiin pääkaupunkiseudulla asuvia Aalto -yliopiston opiskelijoita.

Tutkimuskohteissa suoritettiin sähkö- ja lvi-asentajien kysely- ja haastattelututkimukset. Jokaisella työmaalla kahden sähköasentajan ja kahden lvi-asentajan kypärään asennettiin yhden työviikon ajaksi tallentava kamera ja kahden työmaan eri tiloihin paikantimet, jotka rekisteröivät asianomaisten työntekijöiden liikkumista työmaalla heidän työvaatteissaan olleiden tunnistimien avulla.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, miten työntekijöiden työaika eri tyyppisissä kohteissa kohdentuu eri suoritusvaiheisiin, kuten mm. suunnitelmien tutkimiseen, materiaalinen siirtämiseen ja esikäsittelyyn, liikkumiseen ja nostimien siirtämiseen sekä varsinaiseen asennustyöhön. Sähkötöissä asennusajan osuus oli 24% ja putkitöissä 18% kokonaistyöajasta (kirvesmiehet 22% v. 2019). Työ oli tuottavinta tutkimuskohteista laajimmalla kauppakeskustyömaalla, jossa sähköasennustyön osuus kokonaistyöajasta oli 25%. Kyseisellä työmaalla pääurakoitsija oli kehittänyt tuotannonohjausta ottamalla käyttöön tahtituotantomenetelmän. Työmaalla, joissa asennukset olivat viivästyneet koronapandemiasta johtuen, asennustyön osuus oli vain 14%.

Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan arvioida, millaisilla toimenpiteillä työajan käytön tehokkuutta on mahdollista parantaa ja mitkä tehostamistoimet tuottavat suurimman tuottavuushyödyn.

Koska varsinaisen asennustyön ajankäyttöosuus on enimmillään vain noin neljännes kokonaistyöajasta, voidaan suurin tuottavuushyöty saavuttaa tehostamalla muita toimintoja ja supistamalla niihin kuluvaa aikaosuutta ja näin lisäämällä varsinaiseen asennustyöhön käytettävää aikaa.

Aalto-yliopiston tutkimusraportti, pdf-liite.