Sähköistysalan työehtosopimus 2015 – 2017 hyväksytty

Sähköalojen ammattiliiton hallitus on 26.2.2015 pidetyssä kokouksessaan hyväksynyt Sähköistysalan työehtosopimuksen ajalle 1.3.2015 – 31.1.2017.
Sähkötekniset työnantajat STTA:n hallitus on hyväksynyt ratkaisun jo aiemmin 12.2.2015 pidetyssä kokouksessaan.

Työehtosopimuksen sisältämä palkkaratkaisu on työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 sopiman työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen.

Ensimmäinen palkankorotus, suuruudeltaan 0,12 euroa tunnilta, maksetaan lähinnä 1.3.2015 alkavan palkanmaksukauden alusta.
Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen korotus helmikuulta 2015 maksetaan 20,00 euron suuruisena kertakorvauksena maaliskuussa 2015.

Tekstimuutokset tulevat voimaan 1.3.2015 lukien.

Toinen palkankorotus toteutetaan 0,4 %:n suuruisena yleiskorotuksena lähinnä 1.2.2016 alkavan palkanmaksukauden alusta.

Sopimuskauden 1.8.2016 – 31.1.2017 palkkaratkaisu määräytyy työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaan; ensisijassa työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kesäkuun 2015 puoliväliin mennessä sopimalla tavalla.

Työehtosopimusratkaisu käsittää myös urakkahinnoittelun uudistamisen 1.6.2015 lukien sekä muun muassa aikapalkkausjärjestelmää ja työnantajan työntarjoamisvelvollisuutta koskevia tekstimuutoksia.

Työehtosopimuksen piirissä on STTA:n jäsenyrityksissä noin 4.800 sähköistysalan työntekijää.

Sähköistysalan työehtosopimuksen yleissitovuus huomioiden työehtosopimusratkaisu käsittää kaikkiaan noin 10.000 sähköistysalan työntekijää.

Lisätiedot:
STTA:n työsuhdeasiain neuvonta, puh. 09 547 610.
Sähköpostitse: stta@stta.fi