STTA:lta lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle

14.6.2017

Eduskunta käsittelee parhaillaan toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta säädetyn lainsäädännön kokonaisuudistusta.
STTA on yhdessä Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n kanssa toimittanut 5.6.2017 eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen lakiesitystä koskevan lausunnon, joka on jaettu valiokunnan jäsenille.

Uudistuksen on määrä tulla voimaan 1.1.2018.

Uudistuksen keskeinen tavoite on kasvattaa työpaikoilla tapahtuvaa oppimista koulutussopimuksen muodossa ja samalla vähentää oppilaitosmuotoisesta koulutuksesta yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia.
Järjestelmä perustuu yksinomaan työpaikalla annettaviin näyttötutkintoihin.

Lausunnossaan STTA ja STUL kiinnittävät huomiota muun muassa
- sähkön teoriaopetuksen tarpeeseen työ- ja yleisen sähköturvallisuuden kannalta;
- näyttötutkintojen sisällön ja näyttöjen arvioinnin laatuvaatimuksiin;
- työnantajan velvollisuuteen huolehtia kustannuksellaan koulutussopimuksella työpaikalla työssä olevien opiskelijoiden henkilökohtaisista suojavälineistä;
- tarpeeseen lisätä lakiin yrityksille vapaaehtoinen mahdollisuus maksaa opiskelijalle koulutusrahaa ja verovapaita matkakustannusten korvauksia ilman, että työnantajan ja opiskelijan välille tämän seurauksena syntyy työsopimussuhdetta.

STTA:n ja STUL:n yhteisen lausunnon löydät täältä

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Esa Larsén, puhelin 09 5476 1419, esa.larsen@stta.fi.