Sähköistysalalle uusi työehtosopimus 1.2.2017 lukien

13.6.2016 

Sähkötekniset työnantajat STTA ja Palvelualojen työnantajat PALTA neuvottelivat Sähköalojen ammattiliiton kanssa keskusjärjestöjen kilpailukykysopimukseen perustuvan uuden yhteisen työehtosopimuksen sopimuksen yleissitovuuden turvaamiseksi. Uusi työehtosopimus perustuu tekstiensä osalta pitkälti Sähköistysalan työehtosopimukseen 2015 – 2017. Uusi työehtosopimus on nimeltään ”Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimus.”

Kahden työnantajajärjestön mukanaolo takaa sopimukselle suuren kattavuuden. Viranomaiset tullevat siten aikoinaan vahvistamaan työehtosopimuksen soveltamisalallaan yleissitovaksi. 

Työehtosopimusratkaisu sisältää
  • palkkojen 0 %:n korotuksen ajalle 1.2.2017 – 31.1.2018
  • vuotuisen työajan pidennyksen, määrältään 24 tuntia, jos työntekijän viikoittainen säännöllinen työaika on 40 tuntia; osa-aikaisille samoin kuin vain osan vuodesta työsuhteessa oleville määrältään suhteutettuna
  • työajan pidennys toteutetaan työntekijän vuotuista ansiotasoa muuttamatta (=nykyisellä vuosiansiolla tehdään lisää 24 tuntia työtä)
  • STTA:n ja PALTA:n jäsenyrityksissä työajan pidennyksen toteutustavasta sovitaan kirjallisessa muodossa paikallisesti työntekijöitä edustavan pääluottamusmiehen kanssa
  • ellei paikalliseen sopimukseen päästä, tai ellei työntekijöillä ole pääluottamusmiestä, työnantaja voi osoittaa työpäiväksi yhden lauantain + 16 tuntia pidentämällä vuorokautista työaikaa 0,5 h – 4 tuntia; pidennyksen määrä enintään 8 tuntia neljän kuukauden jaksossa
  • työehtosopimusta yleissitovuuden nojalla soveltavissa yrityksissä vuotuisen työajan pidennys on toteutettavissa yksinomaan viimeksi mainitulla tavalla
     
Lisätiedot: STTA:n toimitusjohtaja Esa Larsén, esa.larsen@stta.fi,  puhelin 041 453 4075