Sähköalan järjestöt huolissaan sähkötekniikan perusteiden opetuksesta ammatillista peruskoulutusta uudistettaessa

8.9.2016

Sähköistysalan keskeiset toimijat, alan elinkeinopoliittinen järjestö Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry sekä alan yleissitovan Sähköistysalan työehtosopimuksen osapuolet, Sähkötekniset työnantajat STTA ry ja Sähköalojen ammattiliitto ry, ovat lähettäneet Opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä Opetushallitukselle kirjeen alan toisen asteen ammatillisen koulutuksen ongelmista.

Kirjeessään järjestöt kiinnittävät huomiota siihen, että sähköturvallisuus ja sähkötekniikan monimuotoisuus edellyttävät riittävää oppilaitoksessa annettavaa tietopuolista koulutusta. Järjestöt ovat huolissaan suunnitelmista siirtää opetusvastuuta oppilaitoksilta työpaikoille kasvattamalla ammatilliseen perustutkintoon sisältyvän työssäoppimisen määrää nykyisestä 20 viikosta. Alan työt tehdään pääosin työmailla, joilla työskentelee enintään kolme työntekijää. Yritysten on käytännössä mahdotonta järjestää opiskelijoille työssäoppimisjaksoilla niin monimuotoisia tehtäviä, joita opetussuunnitelman mukaisten oppisisältöjen saavuttaminen edellyttää. Pelkona on, että alan opiskelijoiden ammatillinen osaaminen jää puutteelliseksi muodostaen ongelman opiskelijan työmahdollisuuksille, alalle ja maan tällä hetkellä korkealle sähköturvallisuustasolle. 

Järjestöt katsovat kirjeessään, että työssäoppimisen tulee painottua käytännön työtaitojen ja työelämätaitojen harjaannuttamiseen.

Järjestöt ovat erikseen kuluneen syksyn aikana lähettäneet kaikkiin alan ammatillisiin oppilaitoksiin tietopaketin, jossa tuodaan esiin niitä valmiuksia, joita työssäoppiminen ja työelämään siirtyminen sähköalan opiskelijalta edellyttää. Järjestöjen toivomuksena on, että näitä työelämän vaatimuksia käsiteltäisiin oppilaitoksissa, ne saatettaisiin alaikäisten opiskelijoiden huoltajien tietoon ja että opiskelijat itse sitoutuisivat näihin opintojensa toteutumisen kannalta keskeisiin tavoitteisiin.

Lisätiedot: 

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry: Järjestöpäällikkö Arto Saastamoinen, puhelin 09 5476 1418, arto.saastamoinen@stul.fi 

Sähkötekniset työnantajat STTA ry: Toimitusjohtaja Esa Larsén, puhelin 09 5476 1419, esa.larsen@stta.fi 

Sähköalojen ammattiliitto ry: Työehtoasiamies Ari Kähkönen, puhelin 050 67 593, ari.kahkonen@sahkoliitto.fi 

Liitteet:

- Työelämän valmiudet
Sitoumus noudattaa opiskelun ja työssäoppimisen pelisääntöjä