Alakohtaiset kilpailukykysopimusneuvottelut maaliin

31.5.2016

Sähkötekniset työnantajat STTA on yhdessä asianomaisten työehtosopimusten osapuolina olevien muiden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen kanssa saavuttanut kilpailukykysopimukseen perustuvat alakohtaiset neuvottelutulokset ajanjakson 1.2.2017 – 31.1.2018 käsittäviksi työehtosopimusratkaisuiksi niin työntekijöiden kuin toimihenkilöidenkin osalta.

Työehtosopimusten osapuolina olevat muut työnantaja- ja palkansaajajärjestöt ovat STTA:n lisäksi osaltaan hyväksyneet hallinnoissaan neuvottelutulokset.

Työehtosopimuksia koskevat hyväksytyt neuvottelutulokset raukeavat, mikäli keskusjärjestöt toteavat, että kilpailukykysopimukseen perustuvia alakohtaisia ratkaisuja ei ole syntynyt riittävän kattavasti. Tämän vuoksi emme vielä tässä vaiheessa julkista hyväksyttyjen neuvottelutulosten sisältöä.

Toteutuessaan ratkaisut luovat alan toimintaympäristöön vakautta tammikuun 2018 loppuun saakka.
Työntekijöitä koskeva neuvottelutulos on Sähkötekniset työnantajat STTA:n ja Palvelualojen työnantajat PALTA:n ensimmäinen yhteinen työntekijäsopimus. Toteutuessaan uusi Sähköistys- ja sähköasennusalan työehtosopimus on alalla kattava ja yleissitova.

Lisätiedot: STTA:n toimitusjohtaja Esa Larsén, esa.larsen@stta.fi ,  puhelin 041 453 4075